ROBLAB
Please enable JS

O nás

Technická Univerzita v Košiciach

Experimentálne robotické laboratórium RobLab sme zriadili na Fakulte umení, Technickej univerzity v Košiciach v záujme reflektovať aktuálne využitie robotiky v dizajne, umeleckej a architektonickej tvorbe.

Možnosti využitia

Priemyselné roboty a ich možnosti využitia zasahujú okrem širokého využitia v priemysle taktiež medzi kreatívne odvetvia počnúc umením, dizajnom končiac architektúrou.

Neobjavené možnosti

Kreatívne využívanie robotických systémov je dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie v umeleckých disciplínach. Ponúka v porovnaní s bežnými metódami nedosiahnuteľné možnosti.

Inovácie

Cieľom je obohatiť problematiku o vlastný pohľad pri využivaní robotiky originálnym spôsobom. Počnúc tradičným využitím 6 a viac osích CAM aplikácií, končiac parametrickým modelovaním, simuláciou procesov a následnou priamou výrobou priestorových konceptov ...

Technológie

Nové technológie a ich využitie je podmienené dokonalou znalosťou problematiky ako je programovanie, interdisciplinárne znalosti z disciplín ako sú kybernetika, fyzika, chémia, mechanika, logika... Z oblastí kde tradičné umelecké, architektonické vzdelávanie naráža na svoje doterajšie limity.
client
client
client
client
client
client
Aplikácie
Algoritmy
Využitie robotov pri tvorbe je podmienené znalosťou problematiky ako je programovanie, interdisciplinárne znalosti z disciplín ako sú kybernetika, fyzika, chémia, mechanika...
img
Technológie
Nastavenia
Priemyselné roboty a ich možnosti využitia zasahujú okrem širokého využitia v priemysle taktiež medzi kreatívne odvetvia počnúc umením, dizajnom končiac architektúrou.
img